מדיניות הפרטיות המקוונת הגלובלית של הרבלייף

עדכון אחרון: 30 ביוני 2020

מדיניות פרטיות זו של הרבלייף (‘מדיניות’) חלה על Herbalife International of America, Inc.‎ ועל החברות הבנות והמסונפות שלה ברחבי העולם המקושרות למדיניות זו והמסתמכות עליה. היא חלה על כל המידע שאוספת הרבלייף באמצעות הנכסים המקוונים והיישומים הניידים שלה (ה’אתרים’) שבהם מדיניות פרטיות זו מוצגת. חלק מאתרי האינטרנט של הרבלייף מקושרים גם להודעות פרטיות מקוונות ספציפיות לטריטוריה הרלוונטית, והן עשויות לכלול פרטי מידע וגילויי דעת נוספים לצורך מענה לדרישות מקומיות. הדבר חל גם על מידע שהרבלייף אוספת בשיטות לא מקוונות. אלא אם צוין אחרת, מדיניות זו אינה חלה על אוסף מידע של מפיץ עצמאי של הרבלייף (‘מפיץ’ או ‘מפיץ הרבלייף’) או על שימוש במידע שהושג בידי המפיץ ישירות ממך או ממקורות שאינם הרבלייף, אלא אם לאחר מכן הוא שותף עם הרבלייף ונשמר בידה.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא ליידע אותך לגבי סוגי המידע שאנחנו עשויים לאסוף, איזה שימוש עשוי להיעשות במידע כזה, עם מי עשוי להתבצע שיתוף של מידע כזה, אפשרויות הבחירה שלך בכל הנוגע לאיסוף מידע כזה, לשימוש בו ולשיתופו, מידת היכולת שלך לגשת למידע כזה ולתקנו, וכן נוהלי האבטחה שבהם אנחנו משתמשים כדי להגן על המידע.

1. איזה מידע אוספת הרבלייף?

הרבלייף מגבילה את איסוף המידע האישי רק למה שרלוונטי למטרות האיסוף, בין באופן ישיר ובין דרך צדדים שלישיים הפועלים מטעמה, ותמיד אנחנו מקפידים לאסוף מידע אישי באמצעים חוקיים והוגנים, בהתאם למקובל בתחום השיפוט שבו נעשה איסוף המידע האישי.

מידע שאתה מוסר לנו ישירות

בהזדמנויות שונות, אתה עשוי למסור להרבלייף ישירות מידע כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת למשלוחים, מספר טלפון, כתובת דוא”ל, פרטי כרטיס אשראי, מידע בנקאי ומידע ביוגרפי (כולל, אך לא רק, תאריך לידה ומצב משפחתי). לדוגמה, אתה עשוי למסור לנו מידע בעת השימוש באתרים שלנו או כשאתה נעשה מפיץ הרבלייף או חבר הרבלייף מועדף (‘חבר מועדף’). אם לא תמסור לנו את המידע המבוקש, אזי במקרים מסוימים לא נוכל לספק לך את השירות שביקשת.

אם תמסור לנו מידע של אדם אחר, אתה תידרש להבטיח הסכמה מתאימה מצד אותו אדם לחשיפת מידע כזה בפנינו.

מידע על המכשיר שברשותך ועל שימושך באתרים

אנחנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים, כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט ISP)), דפי הפניה/יציאה, מערכת הפעלה, חותמות תאריך/זמן, פעילות האתר שלך (כולל תוכני אתר שאתה מציג, תנועות עכבר, לחיצות עכבר, הקשות, החלקות ומידע שאתה מציג) ו/או נתוני הקשות הזרמה למטרות כמו ניתוח מגמות, ניהול האתרים, שיפור תפקודם ותכניהם וכן אכיפת התנאים שלנו. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות אינטרנט תקניות, כגון קובצי Cookie, משואות רשת, חידוש הפעלות / לכידת מסכים וטכנולוגיות דומות לצורך איסוף מידע זה, כמוסבר להלן בסעיף העוסק בקובצי Cookie.

אנחנו גם עשויים לאסוף מידע מדויק על מיקומך, כגון קואורדינטות ה-GPS של המכשיר הנייד שברשותך, פרטי ממסרים סלולריים ו/או אותות WiFi. הרבלייף עשויה להשתמש במידע זה כדי לבצע התאמה אישית לחוויית השימוש בכל הקשור לאתרים, למועדוני תזונה או למוצרים ושירותים אחרים של הרבלייף. אם אינך מעוניין שהרבלייף תאסוף מידע על מיקומך הגיאוגרפי הספציפי ותשתמש בו, באפשרותך להשבית את תכונות המיקום במכשיר שלך. היכנס להגדרות יצרן המכשיר כדי לבדוק כיצד עושים זאת.

מידע ממקורות צד שלישי

אנחנו עשויים לקבל מידע נוסף עליך ממקורות ציבוריים ומקורות זמינים מסחרית או מצדדים שלישיים אחרים. גם המפיצים עשויים לשתף מידע עליך עם הרבלייף. אם אתה נכנס לשירותי צד שלישי, כגון פייסבוק, גוגל או טוויטר דרך האתרים, במטרה להתחבר לאתרים או לשתף מידע על חוויית השימוש שלך באתרים עם אחרים, אנחנו עשויים לאסוף מידע משירותי צד שלישי אלה. אנחנו עשויים לצרף יחדיו את כל המידע שאנחנו אוספים ומקבלים עליך, באופן מקוון ולא מקוון כאחד, ולהשתמש בו או לחשוף אותו באופן המתואר במדיניות פרטיות זו.

אנחנו גם עשויים לקבל ממפיצינו את הסוגים הבאים של מידע אישי עליך, בהתאם למה שתבחר למסור להם: שם, פרטי קשר, מידע על תשלומים ומידע על בריאות (כולל, אך לא רק, גובה, משקל ו-BMI).

 2. כיצד הרבלייף משתמשת במידע שלי?

אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים עליך למגוון מטרות, כולל: לספק לך את המוצרים, השירותים והתמיכה שאתה מבקש; לעבד את עסקאותיך ולשלוח את הזמנותיך; לתקשר אתך על החשבון שלך או עסקאותיך, על שינויים במדיניות שלנו ובעניינים מנהליים אחרים, או על שאלותיך ותגובותיך; להבין טוב יותר את תחומי העניין שלך כדי לספק לך מידע על מבצעים, תכנים רלוונטיים, סקרים, שאלונים וחומרים אחרים; לשפר את המוצרים, השירותים והפעולות שלנו; וכן להבטיח ציות למדיניות החברה וכלליה ולחוק עצמו, או לספק הגנה, אכיפה או אבטחה בכל הקשור לזכויות החוקיות, לפרטיות, לבטיחות או לרכוש של עצמנו ושל אחרים, ככל שאנחנו סבורים כי הדבר נדרש. אנחנו גם משתמשים במידע זה כדי לאמת מכירות שנעשו בידי מפיצי הרבלייף, כדי לעזור למפיצי הרבלייף לחפש אחר לקוחות, לתקשר איתם ולאמת אותם במערכות שלנו וכן למטרות ציות למדיניות הרבלייף. הרבלייף או צדדים שלישיים מורשים שלה רשאים ליצור אתך קשר ישירות למטרות אלה תוך שימוש בדרכי קשר שונות כמתואר להלן.

הרבלייף גם עשויה להשתמש במידע זה כדי לתמוך בהפעלת תוכניות החברות המועדפת וההפצה (Preferred Memberships and Distributorships) וכדי לוודא כי תוכנית המכירות והשיווק של הרבלייף מתפקדת כיאות. לדוגמה, מידע על חברים מועדפים יכול לשמש כדי לתמוך בהנחת המוצר שלך, לחשב אותה ולעקוב אחריה במטרה לספק לך מידע על מבצעים מיוחדים. מידע על מפיצי הרבלייף יכול לשמש כדי לתמוך בהנחות, רווחים ובונוסים, לחשב אותם ולעקוב אחריהם, כדי לבצע תשלומים ולדווח על הכנסות לרשויות המס, כדי לספק הדרכה וכדי להבטיח ציות לחוק החל ולמדיניות, לתוכניות ולהסכמים של החברה, כולל היישום וההסכם בנושא הפצה (Distributorship Application and Agreement).

אנחנו עשויים לשמור על המידע שלך כל עוד הדבר דרוש כדי: לספק לך שירותים, לממש צרכים עסקיים לגיטימיים אחרים, כגון שמירה על תפקוד תקין של תוכנית המכירות והשיווק, לממש את הציות למדיניות ואת ההתחייבויות המשפטיות שלנו, וכן לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים שלנו, כולל הסכמי ההפצה.

שימוש במידע וחשיפתו לצדדים שלישיים

המידע המצוי אודותיך באתר, עוזר לנו במתן מענה ושירות איכותי, יעיל ורלוונטי יותר. מעבר לכך, אנו עשויים לעשות בו את השימושים הבאים, ע”פ סעיפים ב-ה להלן.
בהרשמתך בעמודים המיועדים לכך באתר ומסירת פרטיך בעמודים אלו הנך מסכים לשמירת הנתונים אודותיך במאגרי המידע של הרבלייף שהוקמו, בין היתר, לצורך ריכוז נתונים לצורך פניות שיווקיות בדו”אל/פקס/SMS או כל אמצעי אחר מהרבלייף וחברות קשורות לה וככול שהבעת את הסכמתך לכך בעמוד המתאים.
התקשרות אתך באשר לשינויים במוצר קיים, או הבהרות ועדכונים לגבי הסכמים קיימים.
אם הסכמת לכך – נוכל לשתף את המידע עם צד שלישי להרבלייף, זאת על מנת שאותו צד שלישי יוכל לעניין אותך במוצרים ושירותים שאתה עשוי למצוא מעניינים ושימושיים. אם יועבר מידע לצד שלישי, יהיה הדבר תחת מעטה סודיות. הרבלייף לא תחלוק מידע מזהה לגביך, אלא רק נתונים סטטיסטיים ונתוני התקשרות (אם בכלל) אם תידרש לכך במקרים בהם נדרש הדבר על-פי חוק, או על-פי צו שיפוטי. אנו מחייבים את מנהלי האתר וכלל העובדים המטפלים במידע העובר בו, לשמור על חשאיות במידע ולציית לדרישות החוק בנושא, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
שימוש ב-Cookies , מאפשר לנו לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים מזהים אודותיך. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצים אלו, או למסרם לגורמים שלישיים אך ורק על פי הצורך, למטרות המוגדרות במסמך זה. באפשרותך לחסום את השימוש ב-Cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, אך חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלך באתר וביכולתך לצפות בתכנים שונים.
חשיפת פרטייך האישיים (המזהים) לצד שלישי, יתאפשרו רק אם ימכר העסק (או חלק ממנו), או במסירה לחברה קשורה (חברת בת, חברה אחות וכיוצא בזאת) על פי המטרות המפורטות במסמך זה ולצורך ניהול האתר ושירות הלקוחות, והכל בתנאי שמקבל המידע יקבל על עצמו כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3. עם מי הרבלייף משתפת את המידע שלי?

חברות מסונפות ושותפים

אנחנו עשויים לשתף כל מידע אישי המתואר לעיל בסעיף 1 עם החברות המסונפות שלנו (חברות השולטות בהרבלייף, נשלטות על ידה או נתונות לשליטה משותפת אתה) וכן עם שותפים נבחרים. דוגמאות לאופן שבו ישויות אלה עשויות להשתמש במידע שלך כוללות ביצוע תחזיות לגבי תחומי העניין שלך והעברת הצעות מיוחדות, מבצעים, פרסומות וחומרים אחרים אליך.

ספקים וספקי שירות

אנחנו עשויים לשתף כל מידע אישי המתואר לעיל בסעיף 1 עם ספקים וספקי שירות המבצעים פעולות שונות מטעמנו. פעולות אלה כוללות, לדוגמה, הכנת הזמנות, מסירת חבילות, משלוח דוא”ל מינהלי, עיבוד תשלומים בכרטיסי אשראי, מתן שירות לקוחות ומחקר שוק. ספקים וספקי שירות חייבים לטפל במידע האישי שלך בהתאם להוראות הרבלייף ונאסר עליהם להשתמש במידע האישי שלך או לחשוף אותו לכל מטרה אחרת.

מפיצים עצמאים של הרבלייף

אם אתה מפיץ, חבר מועדף או לקוח של הרבלייף, אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם מפיצים אחרים של הרבלייף, כולל, אך לא רק, כחלק מדוח מקושר הכולל מידע (כגון שם, פרטי קשר, רמה או מעמד, וכן נתוני נפח פעילות ומכירות) על מפיצים וחברים מועדפים אחרת בארגון הכפיפים (downline) של מפיץ הרבלייף. (ארגון כפיפים מורכב מכל המפיצים והחברים המועדפים שהיו בחסות אישית של מפיץ מסוים, ובהמשך – כל האנשים האחרים שבחסות המפיצים הבאים.) ככל שהדוח המקושר כולל נתונים מאנשים שמחוץ לארצות הברית, אנחנו נקטנו באמצעים נאותים כדי להגן על הנתונים בהתאם לחוק החל. דוחות מקושרים נמסרים למפיצים בחשאיות מלאה ולמטרה הבלעדית של תמיכה במפיצים בהמשך פיתוח עסקי הרבלייף שלהם, כולל שימוש בכלים שיווקיים ובפלטפורמות שיווקיות.

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם מפיצים כדי להציע לך ולספק לך מוצרים ושירותים, ומפיצים אלה עשויים להמשיך ולשתף את המידע שלך כמתואר במדיניות הפרטיות שלהם. לדוגמה, אם אתה משתמש בחלק מן האתרים שלנו, כגון GoHerbalife.com ואתר אתגר הירידה במשקל שלנו (herbalifewlc.com), ייתכן שהמידע שלך ישותף עם מפיץ אחד או יותר המשרתים את האתרים האלה. בדומה לכך, אם אתה משתתף במועדון תזונה, אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם כל אחד מהמפיצים המפעילים את מועדון התזונה. אנחנו גם עשויים לשתף את המידע שלך עם מפיצים כדי שיוכלו להעניק לך חוויה מותאמת יותר לצרכיך, כגון המלצה על המוצרים והשירותים הרלוונטיים ביותר עבורך. מפיצי הרבלייף המקבלים את המידע שלך מחויבים לתנאי הסכם ההפצה שלהם ולהתחייבויות בנושא הגנת הפרטיות והנתונים הכלולה בו. חלק מהמפיצים האלה עשויים לפעול במדינות אשר אינן מאפשרות רמת הגנה זהה או דומה על הפרטיות כמו זו המתאפשרת במדינתך.

אם אתה מפעיל מועדון תזונה, אנחנו עשויים לשתף את המיקום של אותו מועדון עם חברים מועדפים, לקוחות ומפיצים אחרים של הרבלייף.

חשיפת מידע מכוח החוק וחובת הציות

אנחנו גם עשויים לחשוף את המידע שלך: כנדרש מכוח החוק, לדוגמה כדי לציית לזימון לבית משפט, להליכים משפטיים או להליך משפטי דומה, כולל חשיפת מידע בפני מבקרים צד שלישי מורשים, או כשאנחנו סבורים בתום לב כי חשיפה כזו הכרחית כדי להגן על זכויותינו ולהגן על ביטחונך או על ביטחונם של אחרים, כדי לחקור הונאה או למנוע אותה או כדי להיענות לדרישה ממשלתית.

העברות עסקיות

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך אם הרבלייף מעורבת במיזוג, ברכישה או במכירה או העברה של נכסים, או במקרה הבלתי סביר של פשיטת רגל.

צדדים אחרים בכפוף להסכמתך

בנוסף לאופן השיתוף המתואר במדיניות פרטיות זו, אנחנו גם עשויים לשתף מידע עליך עם צדדים שלישיים לכל מטרה אחרת הנחשפת בפניך במועד איסוף המידע או בסמוך למתן הסכמתך או הנחייתך.

4. כיצד הרבלייף תתקשר אתי?

הרבלייף עשויה לתקשר אתך דרך דוא”ל, דואר רגיל, טלפון, הודעות טקסט או אמצעים אחרים על בסיס קבוע כדי לספק את המוצרים והשירותים המבוקשים ו/או בנושאים הנוגעים לעסקי הרבלייף שלך (אם אתה מפיץ). כדי לאמת את המכירות ללקוחות, הרבלייף עשויה לתקשר אתך בקשר דרך דוא”ל, דואר רגיל, טלפון, הודעות טקסט או אמצעים אחרים על בסיס קבוע (אם אתה לקוח).

נוסף לכך, אתה עשוי לקבל מידע תקופתי על העסקים, המוצרים, השירותים והמבצעים המיוחדים של הרבלייף ועל קרן המשפחה של הרבלייף באמצעי קשר שונים כמתואר לעיל. מפיצים וחברים מועדפים של הרבלייף רשאים לנהל רמה מסוימת של תקשורת במסגרת מרכז המינויים שלהם ב-MyHerbalife. נוסף לכך, באפשרותך לנהל תקשורת מסוג זה על פי ההוראות המופיעות בתקשורת עצמה או על ידי פנייה אלינו למספר 866-866-4744.

5. האם המידע האישי שלי בטוח?

אנחנו נוקטים צעדים סבירים כדי לוודא כי המידע האישי שאנחנו אוספים עליך יישאר מדויק, עדכני ובטוח. לצערנו, אין כל אפשרות שהעברת נתונים באינטרנט תהיה מאובטחת במלואה, ואף כי אנחנו שואפים להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים להיות אחראים או לערוב לאבטחתו המלאה.

6. כיצד אוכל להיכנס למידע שלי או לתקן אותו?

הרבלייף מכבדת את הצורך לאפשר לך שליטה על מידע שלך. במקרים מסוימים, באפשרותך לבקר באחד או יותר מהאתרים שלנו כדי לאמת מידע מסוים ולעדכן אותו (לדוגמה, פרטי חשבון מסוימים של מפיץ וחבר מועדף ב-MyHerbalife). על פי בקשתך, נאשר לך אם יש בידינו או אם אנחנו מעבדים מידע שאספנו ממך. עומדת לך הזכות לתקן או לעדכן מידע אישי לא מדויק או לא שלם, לבקש מחיקה של המידע האישי שלך או לבקש שלא נשתמש בו עוד. בנסיבות מסוימות לא נוכל למלא אחר בקשתך, לדוגמה אם היא מפריעה לקיום ההתחייבויות הרגולטוריות שלנו, אם היא משפיעה על עניינים משפטיים, אם איננו יכולים לאמת את זהותך, או אם כרוכה בעלות או במאמץ לא פרופורציונליים, אולם בכל מקרה אנחנו נגיב לבקשתך תוך פרק זמן סביר וניתן לך הסבר. זמן התגובה האופייני שלנו לבקשות הוא 30 יום. כדי להגיש בקשות בנושא מידע אישי, פנה אלינו באופן מקוון או לא מקוון באמצעות המידע המופיע להלן.

7. העברות בינלאומיות.

האתרים ממוקמים בארצות הברית. שים לב, כי מידע שתמסור לנו או שנשיג כתוצאה משימושך באתרים עשוי להיאסף במדינתך ולאחר מכן להיות מועבר למדינה אחרת בהתאם לחוקים החלים. עצם השימוש באתרים מהווה הסכמה מצדך לעיבוד מידע כמתואר במדיניות זו.

8. מידע על ילדים.

האתרים הנם אתרי אינטרנט הפתוחים לקהל הרחב, אך אינם מופנים לילדים מתחת לגיל 13. אנחנו איננו עוסקים ביודעין באיסוף, בשימוש או בהפצה של מידע אישי כלשהו מילדים מתחת לגיל 13, אלא אם הדבר מותר על פי החוק. אם אתה סבור כי ייתכן שאספנו מידע אישי מילדך באתרים, פנה אלינו לכתובת privacy@herbalife.com ואנחנו נפעל מתוך מאמץ סביר כדי למחוק אותו מהרשומות שלנו, ככל שהדבר נדרש על פי החוק.

9. קובצי Cookie ומעקב.

הרבלייף, וכן צדדים שלישיים מסוימים המספקים תכנים ופונקציות אחרות באתרים שלנו, משתמשים בקובצי Cookie, משואות רשת, חידוש הפעלות / לכידת מסכים וטכנולוגיות דומות אחרות למטרות שונות, כולל ניתוח מגמות, ניהול האתרים, מעקב אחר תנועות המשתמשים סביב האתרים ואיסוף מידע דמוגרפי על מסד המשתמשים שלנו בכללותו.

קובצי Cookie הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות בכוננים קשיחים של מחשבים. קובץ Cookie מאפשר לישות שאחסנה אותו במכשיר שלך לזהות אותו באתרי אינטרנט, שירותים, מכשירים והפעלות גלישה שונות. לדוגמה, אנחנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie כדי לזהותך כשאתה חוזר לאתרים כך שנוכל לספק לך חווית משתמש טובה יותר. אנחנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים להשתמש בקובצי Cookie באתרים, אך אין לנו שליטה בשימוש או בתכנים של אותם קובצי Cookie. דפדפני האינטרנט מאפשרים לך, בדרך כלל, להגדיר את תצורת הדפדפן לקבלת כל קובצי ה-Cookie, לדחיית כל קובצי ה-Cookie או ליידוע על שליחת קובץ Cookie. שים לב, כי אם תבחר לדחות קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל לנצל את מלוא התכונות והפונקציות של האתרים. למידע נוסף על קובצי Cookie ואופן ניהולם, בקר בכתובת http://www.allaboutCookies.org/‎.

משואות רשת וטכנולוגיות דומות הן פיסות קטנות של קוד המוטבעות בדפי אינטרנט, פרסומות והודעות דוא”ל, והן מתקשרות עם צדדים שלישיים. לדוגמה, אנחנו משתמשים במשואות רשת כדי לספור את מספר המשתמשים שביקרו בדף אינטרנט מסוים, כדי להעביר קובצי Cookie ולתקשר דרכם וכדי להבין את דפוסי השימוש. אנחנו גם עשויים לכלול משואות רשת בהודעות דוא”ל כדי להבין אם הן נפתחו, אם בוצעו בהן פעולות או אם הועברו.

קיימות טכנולוגיות אחסון וטכנולוגיות אינטרנטיות מקומיות אחרות, כגון אובייקטים משותפים מקומיים (LSO; מכונים גם ‘קובצי Cookie מסוג הבזק’), אחסון מקומי HTML5 והטמעת סקריפטים, שביכולתם לפעול באופן דומה לקובצי ה-Cookie שנדונו לעיל. שים לב, כי טכנולוגיות אלה נבדלות מזו של קובצי Cookie וכי ייתכן שלא תוכל לשלוט בהם באמצעות הכלים וההגדרות של דפדפן רגיל. למידע על ניהול קובצי Cookie מסוג הבזק, לחץ על www.adobe.com/privacy.html. למידע נוסף על Adobe Analytics וכדי לבטל את הסכמתך, לחץ על www.adobe.com/privacy.html.

אנחנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה של משואות Bluetooth כדי לשפר את חוויית מועדון התזונה. מכשירים ניידים שהופעל בהם חיבור ה-Bluetooth יכולים לקלוט אותות כשהם נמצאים בטווח הקליטה של משואה. האותות לא ייקלטו אלא אם המשתמש הפעיל חיבור Bluetooth, התקין יישומון נייד של הרבלייף והפעיל הודעות דחיפה. פונקציית המשואה עשויה לאפשר הודעות, כניסת לקוחות ותשלומים. באפשרותך להשבית את פונקציית המשואה בהגדרות היישומון.

10. בקשות לאי קיום מעקב (‘אל תעקוב’).

דפדפני אינטרנט עשויים לאפשר לך לשלוח בקשות ‘אל תעקוב’. בשלב זה איננו נוקטים צעדים כדי להגיב לאותות ‘אל תעקוב’ כיוון שעדיין אין תקן תעשייתי שיורה מה אתרים צריכים לעשות עם קליטת אותות כאלה, אם בכלל עליהם לעשות דבר מה. אנחנו ממשיכים לבחון טכנולוגיות חדשות וייתכן שנאמץ תקן כזה אם וכאשר הוא ייווצר.

11. פרסום מקוון.

אנחנו עשויים להציג פרסום באתר האינטרנט שלנו ולשתף פעולה עם צדדים שלישיים במטרה לנהל פרסום באתרים אחרים עבור המוצרים והשירותים שלנו. אנחנו גם עשויים לשתף פעולה עם צדדים שלישיים, כולל שותפים עסקיים, רשתות פרסום וספקים אחרים של שירותי פרסום, האוספים מידע עליך באתרים שלנו ובאתרים אחרים במטרה להעביר אליך פרסומות באתרים ובמקומות אחרים באופן מקוון על בסיס היסטוריית הגלישה שלך תוך התאמתן לתחומי העניין, להעדפות ולתכונות שלך. ניתן להשתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות אחרות כדי לספק לך פרסום על בסיס פעילויות הגלישה ותחומי העניין שלך. אנחנו איננו אחראים להתנהלות של צדדים שלישיים אלה בענייני פרטיות, והתנהלותם בענייני מידע אינה מטופלת על ידי מדיניות זו.

צדדים שלישיים מסוימים אוספים מידע על משתמשי האתרים שלנו כדי לספק פרסום מבוסס תחומי עניין באתרים שלנו ובמקומות אחרים, כולל דפדפנים ומכשירים. צדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש במידע שהם אוספים באתרים שלנו כדי ליצור תחזיות לגבי תחומי העניין שלך שישמשו להעביר אליך פרסומות (מאתנו ומחברות אחרות) ברחבי האינטרנט. חלק מהצדדים השלישיים האלה עשויים להשתתף בתוכניות שפותחו בתעשייה במטרה לספק ללקוחות אפשרות בחירה אם לקבל פרסום ממוקד. בשל ההבדלים שבין השימוש ביישומונים ובאתרי אינטרנט במכשירים ניידים, ייתכן שתצטרך לנקוט צעדים נוספים כדי להשבית טכנולוגיות של פרסום ממוקד ביישומונים ניידים. מכשירים ניידים רבים מאפשרים לך לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד ביישומונים ניידים באמצעות ההגדרות שביישומון או במכשיר הנייד שלך. למידע נוסף, בדוק את הגדרות המכשיר הנייד שלך. כמו כן, באפשרותך להסיר את התקנת היישומונים שלנו באמצעות תהליך ההסרה הרגיל הזמין במכשיר הנייד או בחנות היישומונים שלך.

כדי לבטל את הסכמתך לפרסום מבוסס תחומי עניין בדפדפנים ובמכשירים שמקורו בחברות המשתתפות בתוכניות ביטול ההסכמה במסגרת אמנת הפרסום הדיגיטלי (Digital Advertising Alliance) או יוזמת הפרסום ברשת (Network Advertising Initiative), בקר באתרים המופעלים בידי הצדדים לאמנה (//www.networkadvertising.org/choices/‎) או ליוזמה (‎//www.aboutads.info/choices/‎). כמו כן, ייתכן שתוכל לבטל את הסכמתך לפרסום מבוסס תחומי עניין באמצעות ההגדרות הזמינות ביישומון הנייד או במכשיר הנייד שלך, ובכל זאת בחירתך בביטול ההסכמה עשויה לחול רק על הדפדפן או המכשיר שבשימושך בעת הביטול. מכאן, שעליך לבטל את הסכמתך בכל אחד מהדפדפנים והמכשירים שלך אם ברצונך להשבית כל קישור בין מכשירים לעניין פרסום מבוסס תחומי עניין. מידע נוסף בשפות מקומיות עשוי להיות זמין בכתובת www.youronlinechoices.com/‎. שים לב, כי גם אם תשתמש באפשרות תקנית כדי לבטל את הסכמתך לפרסום מבוסס תחומי עניין, אתה תמשיך לקבל פרסומות כלליות, וחוויית השימוש שלך באתרינו עלולה להיפגע.

12. פורומים מקוונים.

האתרים עשויים להציע פורומים קהילתיים נגישים לציבור. עליך להיות מודע לכך כי כל מידע שתמסור באזורים אלה הנו ציבורי וכי אנשים אחרים הנכנסים לאותם אזורים עשויים לקרוא ולאסוף אותו וכן להשתמש בו. כדי לבקש את הסרת המידע האישי שלך מפורומים אלה, שלח לנו דוא”ל לכתובת privacy@herbalife.com. במקרים מסוימים, ייתכן שלא נוכל להסיר את המידע האישי שלך.

13. קישורים של צד שלישי.

האתרים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים ומתוחזקים בידי צדדים שלישיים שעליהם אין לנו כל שליטה. השליטה בכל מידע שתמסור לאתרי צד שלישי תהיה בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאותם אתרים, ואנחנו ממליצים לך לבחון מדיניות זו לפני שתחשוף מידע כלשהו בפני המפעילים של אתרי צד שלישי. אנחנו איננו נושאים בכל אחריות או חבות לתכנים, לפעולות או למדיניות של אתרי צד שלישי. הכללת קישורים לאתרי צד שלישי באתרים שלנו אין בה בשום אופן משום אישור לתכנים, לפעולות או למדיניות של אתרים כאלה.

14. פונקציות של צד שלישי.

חלק מהפונקציות באתרים עשויות להיות מסופקות על ידי צדדים שלישיים שאינם מסונפים להרבלייף. ישויות אלה עשויות לאסוף או לקבל מידע מסוים על השימוש שלך באתרים, גם על ידי שימוש בקובצי Cookie, משואות רשת וטכנולוגיות דומות. הרבלייף אינה אחראית להתנהלות של ישויות אלה בענייני פרטיות.

אם אתה נכנס לשירותי צד שלישי, כגון פייסבוק, גוגל או טוויטר, דרך האתרים כדי להתחבר לאתרים או כדי לשתף מידע על חוויית השימוש שלך בהם עם אחרים, ייתכן ששירותי צד שלישי אלה יוכלו לאסוף מידע עליך, כולל מידע על פעילותך באתרים, והם עשויים ליידע גורמים המקושרים אתך באותם שירותי צד שלישי על השימושים שלך באתר, וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

15. שינויים במדיניות זו.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך הרשום בתחילתה. הרבלייף שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. אם אנחנו נציע לבצע שינויים מהותיים כלשהם, ניידע אותך על כך באמצעות הודעה בדף זה לפני שהשינויים ייכנסו לתוקף. עצם המשך השימוש שלך באתרים ייחשב כקבלת שינויים כאלה. הקפד לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת כדי לוודא שתכיר את גרסתה העדכנית ביותר. עצם השימוש באתרים לאחר פרסומם של שינויים במדיניות פרטיות זו, מהווה הסכמה מצדך לכל השינויים מסוג זה.

16. ואם יש לי שאלות?

הרבלייף מתייחסת ברצינות רבה לחששות בנושא הפרטיות. אם יש לך שאלות או הערות, באפשרותך לפנות אלינו בכתובת: 800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (Attn:‎ Privacy Dept.), privacy@herbalife.com , 866-866-4744.‎

תפריט נגישות